Train Your Mind

Politica de confidențialitate

Misiunea noastră este de a oferi întotdeauna siguranță și confort clienților noștri. Este angajamentul nostru de a fi transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm despre tine, modul în care le utilizăm și persoanele cărora le distribuim.

 

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când utilizezi serviciile noastre (descrise mai jos). Oferim utilizatorilor noştri opţiuni cu privire la datele pe care le colectăm, le utilizăm şi le distribuim în prezenta politică de confidențialitate și în politica referitoare la modulele cookie.

 

TRAIN YOUR MIND SRL, cu sediul în str. Popa Stoica din Fărcaș, nr. 17, Sector 3, Bucureşti înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. Registrulcomertuluideinlocuit, cod unic de înregistrare codunicdeinlocuit, denumită în continuare, Train Your Mind („noi”) poate modifica prezenta politică de confidențialitate oricând. Utilizarea în continuare a serviciilor noastre după publicarea sau trimiterea unei notificări cu privire la modificările aduse de noi prezentei politici de confidențialitate indică faptul că colectarea, utilizarea şi distribuirea datelor tale personale fac obiectul politicii de confidenţialitate actualizate.

 

 

 1. Datele pe care le colectam

 Pentru a-ți face o programare trebuie să furnizezi date care includ numele tău, adresa de e-mail, numărul de mobil și posibil alte date despre istoricul tău. Prin completarea datelor în formularul de contact, pacientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Train Your Mind.

 

 

 1. Modul în care folosim datele pe care le colectăm

 Utilizăm datele pe care le avem despre tine pentru a furniza şi personaliza, inclusiv cu ajutorul sistemelor automate şi al concluziilor la care ajungem, serviciile (inclusiv reclamele), pentru ca acestea să fie mai relevante şi mai utile pentru tine şi alţii.

Mai precis, scopul colectării datelor este:

 • – informarea Clienților privind situația Programării consultațiilor lor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Programare sau serviciile achiziționate,
 • – realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje
 • – identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt și clienti ai Train Your Mind în vederea efectuării de marketing personalizat
 • – analizarea comportamentului clientului/oricărei persoane care accesează site-ul Trainyourmind.ro, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și oferte adaptate intereselor utilizatorilor
 • – de a realiza analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la baza de clienti, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii Train Your Mind
 • de a efectua studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile Train Your Mind, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor
 1. Cât timp prelucrăm datele pe care le colectăm

 În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Train Your Mind pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 

 1. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate

 Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Train Your Mind, conform celor prevăzute în prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Train Your Mind, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Train Your Mind va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale clinicii;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, Train Your Mind poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Train Your Mind (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Train Your Mind;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Pacient Train Your Mind, (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Train Your Mind la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Train Your Mind – în cazul în care Train Your Mind ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.

Pacientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul social al Train Your Mind str. Popa Stoica din Fărcaș, nr. 17, Sector 3, Bucureşti sau prin E-mail: contact@trainyourmind.ro.

Dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarele date de contact str. Popa Stoica din Fărcaș, nr. 17, Sector 3, Bucureşti, prin E-mail: contact@trainyourmind.ro.